Indien u klachten heeft over de verloskundige hulp van of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden eerst met de verloskundige zelf daarover te praten.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Koninklijk Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Voor meer informatie hierover, kunt u de volgende website raadplegen: www.knov.nl